Thermaguard™ CUI 650

Thermaguard™ CUI 650 to jednokomponentowa obojętna mieszanina polimerów z niską zawartością lotnych związków organicznych. Został specjalnie zaprojektowany, aby zapobiegać zjawisku korozji pod izolacją. Dodatkowo zawiera specjalne pigmenty i związki, które pozwalają oprzeć się wysokim temperaturom nawet do 650°C.

Thermaguard™ TC 1200

Thermaguard™ TC 1200 jest odporną na wysokie temperatury, pigmentowaną nawierzchnią o stabilnym kolorze i odporności temperaturowej do 650°C.

Transozinc Silicate

Dwukomponentowa farba etylokrzemianowa, utwardzana wilgocią zawierająca nieorganiczny pył cynkowy, pastę cynkową i środek wiążący, które pakowane są osobno w specjalnych hermetycznych opakowaniach.