Transpoxy Barrier

Uniwersalna farba epoksydowa grubopowłokowa, dwuskładnikowa o wysokiej zawartości części stałych. Pigmentowana fosforanem cynku.

Transpoxy ZP Primer

Dwukomponentowa, grubopowłokowa, trwała farba epoksydowa pigmentowana fosforanem cynku. Posiada doskonałą przyczepność do stali galwanizowanej ogniowo.

Transozic RZ Epoxy Primer

Dwukomponentowa, wysokocynkowa farba epoksydowa pigmentowana pyłem cynkowym, gwarantująca trwałą ochronę antykorozyjną stali przygotowanej przez obróbkę strumieniowo-ścierną.

Transpoxy HT200

Dwukomponentowa, grubopowłokowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych. Pigmentowana fosforanem cynku i utwardzana poliamidami, odporna na podwyższone temperatury do 200°C.

Transpoxy HS Primer

Dwukomponentowa, grubo-powłokowa farba epoksydowa podkładowa/nawierzchniowa pigmentowana fosforanem cynku i neutralnymi wypełniaczami.

Transpoxy MasterMIO

Dwukomponentowa grubo-powłokowa farba epoksydowa, pigmentowana blaszkowatym błyszczem żelaza (MIO) i neutralnymi wypełniaczami.

Transpoxy Primer

Dwukomponentowy szybkoschnący epoksydowy podkład spawalny i transportowy, nie zawierający związków ołowiu i chromu.

Transpoxy Mio Primer

Dwukomponentowa, grubo-powłokowa farba epoksydowa pigmentowana blaszkowatym błyszczem żelaza (MIO) i neutralnymi wypełniaczami.

Transpoxy FP Primer

Dwukomponentowy grubo-powłokowy podkład epoksydowy pigmentowany fosforanem cynku, specjalnie opracowany w celu zwiększenia przyczepności farb pęczniejących, stosowanych w systemach ognioochronnych.

Transpoxy Intermediate

Dwukomponentowa, grubo-powłokowa farba epoksydowa podkładowa / nawierzchniowa, pigmentowana niehigroskopijnymi, obojętnymi wypełniaczami, charakteryzująca się bardzo dobrymi właściwościami ochronnymi.

Transpoxy ARC

Dwukomponentowa, o wysokiej zawartości części stałych, utwardzana poliaminami, powłoka epoksydowa zawierająca boksyt. Posiada doskonałą odporność na ścieranie.

Transpoxy Uniprimer

Dwukomponentowy podkład epoksydowy, z obojętnymi wypełniaczami do zastosowania na stal przygotowaną przez czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem.