Korozja pod izolacją

Korozja pod izolacją jest światowym problemem, zjawisko to dotyka przemysłu chemicznego i petrochemicznego od dekad. Co roku miliony są wydawane na naprawę szkód wyrządzonych przez korozję pod izolacją. Rozwiązanie tego problemu polega na znalezieniu odpowiedniego produktu, który będzie zdolny do ochrony stali podczas całego okresu jej użytkowania w tak agresywnym środowisku. Udało się to